Se alla

Undersök förutsättningarna att lämna minutstyrningen i hemtjänsten.

Motion till KF 2023

Teamen får större frihet att planera sitt arbete, de äldre får samma människor i teamet som
kommer hem till dem och våra medarbetare får större rådighet över sin arbetssituation.

Bakgrund
Vi måste undersöka om det är möjligt att lämna dagens minutjakt i hemtjänsten och införa ett
helt nytt arbetssätt. I stället för att planera scheman på minuten bör man undersöka om det
skulle gå att organisera så att vår personal inom vården arbetar mer i team. Man har ett fast
team, med en teamledare som får ett visst antal äldre att ta hand om. Sedan får teamet planera
detta mera fritt, i förhållande till de beslut avseende vård (biståndsbeslut) som har fattats.
Teamen får större frihet att planera sitt arbete, de äldre får samma människor i teamet som
kommer hem till dem och våra medarbetare får större rådighet över sin arbetssituation.
Liberalerna tror att fördelarna med ett nytt arbetssätt kan vara så stora så att det borde
undersökas om det är möjligt och vad det skulle kosta.

Konceptet testas just nu i Uppsala
I Uppsala testas just nu detta sätt att arbeta. Det har rapporterats i nyhetsprogram på TV om
testet och de initiala reaktionerna är mycket positiva. Både för medarbetarna och de äldre som
har hemtjänst. I Uppsala låter man medarbetarna planera sitt arbete i samråd med de äldre.
Möjligheten att påverka uppfattas enligt rapporteringen som mycket positiv.
Testet i Uppsala kommer att utvärderas under andra halvan av 2023. Detta är en mycket bra
möjlighet för Svalövs kommun att med mycket små resurser påbörja en studie för att
klarlägga om arbetssättet är något för Svalövs kommun att ta efter.

Liberalerna därför att, Kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden att:

  • Kontakt etableras med Uppsala kommun för att få mer information om deras försök
    samt närmare besked om när deras försök skall utvärderas.
  • Kontakten med Uppsala kommun skall innefatta att få del av utvärderingen av deras
    försök.
  •  Om försöket i Uppsala utfaller med positivt resultat skall förutsättningarna för att
    införa samma arbetssätt utredas av Socialnämnden.

Torbjörn Ekelund