Se alla

Skrivningen om att religiösa- och etiska skäl ej skall godkännas för specialkost stryks.

Pressmeddelande 2023

Liberalerna ställde fråga i kommunfullmäktige…. Nu stryks skrivningen om religiösa- ochetiska skäl.

Kommunens styrande partier aviserade på sammaträde i Bildningsnämnden att de avsåg gå fram med en förändrad måltidspolicy i kommunen. En av förändringarna var vilka skäl som skulle ge möjlighet till specialkost. I förslaget framgick att religiösa och etiska skäl inte längre skall ge möjlighet till specialkost.
– Man kan ha olika åsikter rörande etiska och religiösa skäl, men det viktigaste med vår måltidsverksamhet är att barnen får bra mat i skolan, säger Torbjörn Ekelund (L).

Efter debatten i kommunfullmäktige stryks nu formuleringen Liberalerna ställde en fråga i kommunfullmäktige, riktad till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Frågan inriktade in sig på om det finns prisskillnader på
specialkost och vanlig kost.
– Nämndordförande svarade på frågan. Svaret var att det inte är någon prisskillnad över huvudtaget. När vi nu vet detta så finns det inga skäl att ändra nuvarande policy, säger Torbjörn Ekelund (L)

Nu ändras förslaget till kostpolicy i detta avseende. På sammanträdet i Samhällsbyggnadsnämnden 19 april presenterades ett nytt, reviderat förslag till kostpolicy där formuleringarna stryks. Förslaget skall nu behandlas hela vägen upp till kommunfullmäktige för beslut.
– Jag är väldigt glad att dessa formuleringar stryks och att man hanterar frågan på samma sätt den hanterats i flera år. Kostar det inte mer så har vi råd att vara generösa och se till att barnen får mat som de utan problem kan äta, oavsett vilket problemet är, avslutar Torbjörn Ekelund (L)