Se alla

Uppmuntra kollektivtrafik – Erbjud långtidsparkering

Motion KF - 2023

Bakgrund
Världen förändras och resandet tar återigen fart i såväl region som ut i världen. I fem av kommunens orter kan man nu ta tåget till omvärlden. Att ta tåget till resmålet är ett mycket miljövänligt. Det borde därför stärkas och premieras på alla sätt möjliga. Bor man i några av de orter som idag har tåg kan man enkelt promenera till tåget och påbörja resan. Bor man inte i någon av dessa orter är man återigen hänvisad till bilen. Tyvärr kan då resan inte vara längre än 24 timmar  eftersom ingen station i vår kommun erbjuder långtidsparkering. En vanlig P-plats likt parkering på gatan tillåter endast 24 timmars parkering.

Förslag
Undersöka möjligheterna för långtidsparkering på kommunens stationsparkering. Vi föreslår att parkering kortare än 24h fortsättningsvis är kostnadsfritt men att det utgår dygns avgifter för efterföljande påbörjat dygn. Vidare föreslår vi att denna avgift endast kan betalas via digital betalningstjänst, lämplig ”mobil-app” för att undvika kostnader för hårdvara med tillhörande service och underhåll. Vidare föreslår vi att långtidsparkeringen är dynamisk, dvs att inga särskilt markerade långtidsplatser skall markeras utan alla som betalar för långtidsparkering är kan stå i valfri ruta längre än 24h.  Det är känt sedan tidigare att kriminella kartlägger bortresta via fordonsregistret genom att  koppla samman bilar på långtidsparkering med tomma hus. Genom att använda sig av en digital betaltjänst och dynamiska platser är det mycket svårare för kriminella att kartlägga tomma hus.

En nyckelfaktor för att öka det kollektiva resandet är att delkomponenterna var och en fungerar smidigt. Att det finns lediga parkeringsplatser vid våra stationer är därför av stor vikt, vi föreslår därför att användargraden av dessa parkeringsplatser kontinuerligt utvärderas.

Skulle långtidsparkerade bilar bli ett så angenämt problem att det plötsligt uppstår parkeringsbrist kan antalet platser eller priser ses över för att reglera det bekymmer om och när det uppstår.

Liberalerna yrkar att:

  • Att möjligheterna till långtidsparkering på kommunens stationsparkeringar utreds där ovannämnda förslag beaktas.