Se alla

Föreläsning: Vad kan du om vindkraft ?

Vad är bra ? Vad är Dåligt ?

Måndag 2 januari 2023

Sveriges elbehov spås fördubblas till år 2035. Vindkraft på land och till havs antas svara för merparten av denna energin, men är vindkraft en bra kraftkälla?

Känslorna kring vindkraft är lika många som myterna, Liberalena i Svalöv önskar därför att bjuda in till föreläsning kring kraftkällan vindkraft. Vad är bra, vad är dåligt? Hur ser möjliga alternativ ut sett ut ett systemperspektiv. En kväll som syftar till ge dig lite mer förståelse och kunskap baserat på oberoende rapporter, nulägesanalys och fysikens grundlagar.

Se föreläsningen nedan, vi kan redan nu meddela att vi även kommer att bjuda in till en liknande föreläsning kring kärnkraft längre fram i vår.

Föreläsningen ges av Håkan Sträng [M.Sc Electrical Power] som till vardags arbetar med elkraftsförsörjning för näringslivet såväl här i Skåne som internationellt.
Håkan har tidigare arbetat på Vattenfalls R&D med nya kärnkraftsreaktorer, men även med nyetableringar av kolkraftverk, vindkraftsparker och elnätsutbyggnad. Håkan är en frekvent föreläsare för såväl näringslivet som för akademin, han är dessutom medlem i SvalövsLiberalerna och ledamot i Svalövs kommunfullmäktige samt Liberalernas representant i Svalövs Energi AB.

https://www.youtube.com/embed/dpMeGfljoaQ