Se alla

En levande landsbyggd

En levande landsbygd är en självklarhet i en kommun som Svalöv. Men vad betyder det?

– Friheten att bo på landet måste öka

Pandemin har medfört helt nya metoder för arbete på distans. Man kan bo i friheten på landet men ändå arbeta i ett stort företag i stora staden. Förutsättningen är dock att infrastuktur för bredband fungerar och att det är möjligt att resa de dagar man måste resa. Bredbandsutbyggnaden hade ett fokus för några år sedan. Nu när vi behöver denna infrastruktur än mer för att kunna arbeta på distans har tempot i utbyggnaden minskat. Detta vill vi ändra på.

Vi måste också arbeta mer med säkra cykel- och gångvägar för att människor skall kunna ta sig till de ställen där buss och tåg finns. Efterhand som fler åker kollektivt kommer turer och busshållplatser att öka. För vår hälsa och miljös skull behöver det bara enkelt och tryggt att med cykel färdas i vår vackra kommun. Gång- och cykelvägar är ofta dyra investeringar, men vi Liberaler önskar att prioritera dessa långsiktiga investeringar för oss alla. 

En levande landsbygd i vår del av Skåne är kopplat till digitala infrastrukturer och möjligheten att resa. Utan dessa viktiga delar riskerar landsbygden att utarmas. Extra viktigt är det att familjer bosätter sig på landsbygden. Bra möjligheter att ta sig till skolan för barnen är avgörande för att familjer skal göra detta val. Men även vetskapen att förskolan och skolan är bra och ger barnen en bra start på sitt liv.

Vi Liberaler i Svalöv vill:

  • För att kunna behålla vår samhällsservice som tex våra butiker så måste våra orter växa och företagen måste bli fler.
  • Mark för företagsetableringar måste utökas. Särskilt i orter där det helt saknas.
  • Skapa fler detaljplaner med fler tomter att välja på i stationsorterna.
  • Intensifiera arbetet med gång- och cykelvägar i vår kommun.
  • Aktivit arbeta för att förbättra kommunens fiberkapcitet och täckningsgrad.