Se alla

Kultur och Fritid

En meningsfull fritid och en levande kultur

– Människan skall växa

Genom ett väl fungerande föreningsliv erbjuder vi unga som gamla att mötas och utvecklas. Främlingar blir vänner, intressen får plats att växa och vårt gemensamma demokratiska ansvar stärks när fler delar på ansvaret för vårt lokalsamhälle. I Svalövs kommun har vi stora resurser för fritidsverksamhet och kulturliv i förhållande till vår folkmängd. Vi har många föreningar, en bra kommunal kulturskola och vi har också Fridhems Folkhögskola som är känd långt utanför kommunens gränser. Alla dessa resurser måste få ett ökat stöd.

Alla barn måste få tillgång till kommunens Kulturskola oavsett föräldrarnas ekonomiska möjligheter. Avgiften till kulturskolan bör sänkas och avgiften bör ingå i den norm kommunen har för ekonomiskt bistånd. På så sätt får fler barn möjligheten att vara med. Stödet till föreningarna måste utvecklas.

Att driva en förening är utmanande. Vi vill stärka samarbetet mellan den kommunala verksamheten och föreningslivet. Vi behöver korta kommunikationsvägarna och skapa personliga möten som borgar för att goda idéer kan tas tillvara. Kommunen skall utöka sitt stöd till föreningslivet såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt. Kommunen skall i större utsträckning erbjuda föreningarna utbildning i hur man driver en förening, aktuellt ledarskap och hur vi tillsammans kan hantera utmaningarna och möjligheterna som finns i ett föreningsliv.

Därför vill Liberalerna i Svalövs kommun att ”Aktivitetshusen” i kommunen utveckals som ett nav för föreningar men också för spontana fritidsaktiviteter. Kommunen bör ge stöd till verksamhet i stil med den som Cityidrotten anordnar. Självklart skall Svalövs kommun ha en Kulturchef, som tillsammans med Fritidschefen kan ta ett helhetsgrepp på att verksamhet inom kommunen med kultur och fritid.

Vi Liberaler i Svalöv vill:

 • Återinrätta en Kulturchef i Svalövs kommun.
 • Fördjupa samarbetet mellan Fridhems Folkhögskola och Kulturskolan.
 • Sänk avgiften till Kulturskolan. Låt avgiften ingå i normen för ekonomiskt bistånd.
 • Vidareutveckla aktivitetshusen så att det finns ett sådant hus i varje ort i kommunen.
 • Skapa fler Naturlekplatser i stil med den som finns i Nationalparken.
 • Premiera föreningar med jämn könsfördelning bland medlemmarna.
 • Utveckla spontanidrotten liknande det som fanns i Cityidrotten.
 • Aktivt premiera eldsjälar och särskilda prestation.
 • Erbjuda ekonomisk bonus för föreningar som erbjuder lovaktiviteter till barn- & unga.
 • Undersöka möjligheter för kommunalt betalda sommarjobb ute i föreningarna.
 • Starka samarbetet mellan kommunens verksamheter och föreningslivet.