Se alla

Skolan

En ny modern skolpolitik för Sverige och för Svalöv

Skolan bör förstatligas. Ingen annan skolfråga är viktigare.
Det handlar om varje barns rätt att ha samma resurser i skolan oavsett var i landet man bor och i vilken skola man går i. Vi borde utjämna dagens orättvisor, som beror på hur mycket den enskilda kommunen är beredd att satsa på skolan. Genom ett förstatligande med en löpande uppföljning av kvalitén i skolan kunde också frågan om övervinster i friskolor hanteras.

I Svalövs skolor måste alla barn få möjlighet att växa. Oavsett om man har det lätt i skolan eller om man har stora utmaningar. Alla barn måste bli så duktiga de bara kan. Att alla barn är värda lika mycket betyder inte att alla barn är lika. De som har större utmaningar måste få mer stöd för att bli godkända. Därför behöver Svalöv öka möjligheterna för barn att få extra hjälp i en resursklass med färre elever och speciallärare.

Vi behöver erbjuda våra lärare kompetensutveckling. Det är lärarna och rektorerna som bestämmer hur arbetet i skolan ska utföras. Inte kommunpolitiker. Det räcker inte bara att alla elever ska klara en viss nivå. Fokus på att alla ska bli behöriga att gå gymnasieskola är bra. Men vi behöver också fokusera på alla barns resultat, vilket mäts i det som kallas ”meritvärde”.

Allt börjar i förskolan. Där måste barngrupperna följa våra nationella riktvärden. Ibland är det bättre att kompensera barn, med särskilda utmaningar, med fler resurser i stället för att alla ska ha lika mycket. Rättvisa är inte alltid att alla har lika mycket.
Rättvisa är att alla får samma möjligheter i livet.

Vi Liberaler i Svalöv vill:

  • Förstatliga skolan
  • Resursskolan skall byggas ut och ha speciallärare.
  • Pedagoger skall erbjudas kompetensutveckling.
  • Assistenter skall införas i förskolan.
  • Nationella riktlinjer avseende barngruppernas storlek skall följas.
  • Elevernas meritvärden skall höjas för att alla skall nå sin fulla potential.
  • Andelen elever som erhåller gymnasieexamen skall öka.
  • Stipendier till elever som utfört ett bra jobb skall införas.
  • Skolans inre arbete skall skötas av pedagoger. Inte kommunpolitiker.
  • Svalövs gymnasium skall utveckla sina högskoleförberedande program.