Se alla

Tillväxt

Kommunen måste växa för vår services och välfärd.

– Alla orter i kommunen skall växa

Till ytan är Svalöv en stor kommun men sett till antalet invånare är vi få och vi behöver bli fler för att lyckas upprätthålla och utveckla vår välfärd. Varje butik, verkstad, el-firma, rörmokare och andra företagare behöver ett kundunderlag för att deras företag skall gå runt. Därför behöver Svalövs kommun växa.

Vi Liberaler menar att vi behöver vara flera som bor och verkar i vår kommun. Stolta kan vi välkomna fler grannar till vår vackra del av Skåne som ger en god livskvalite med den vackra naturen runt hörnet och storstaden bara några hållplatser bort. Just nu växer kommunen under snittet för liknande orter i Sverige. Det måste bli ändring på det. Med ökat byggande kommer fler invånare och kundunderlaget för våra företagare ökar. Med ett ökat resande i kollektivtrafik ökar såväl antalet busslinjer som turtätheten i kollektivtrafiken.

Mark för bostäder och nya företagsetableringar måste öka. Tempot måste öka för fler detaljplaner. Särskilt i våra orter med Pågatågsstationer finns stora möjligheter för tillväxt. Vi måste också öka attraktiviteten som turistmål. Där har Röstånga en särställning. Röstångabadet är en viktig resurs i utvecklingen av Svalövs kommun som turistmål. På sikt kan vi få en liknande utveckling i Kågeröd. Närheten till de fantastiska miljöerna på Söderåsen är ett starkt kort för kommunen. Näringslivets roll som motor i skapande av resurser till vår gemensamma välfärd måste stärkas.

Vi Liberaler i Svalöv vill:

  • För att kunna behålla vår samhällsservice som tex våra butiker så måste våra orter växa och företagen måste bli fler.
  • Mark för företagsetableringar måste utökas. Särskilt i orter där det helt saknas.
  • Skapa fler detaljplaner med fler tomter att välja på i stationsorterna.
  • Renovera och utveckla Röstångabadet.
  • Skapa en Samhällsbyggnads- och näringslivsnämnd för att lyfta fram näringslivets betydelse.
  • Intensifiera arbetet med gång- och cykelvägar i vår kommun.
  • Aktivit arbeta för att förbättra kommunens fiberkapcitet och täckningsgrad.