Se alla

Vård och omsorg

Går det att arbeta på ett nytt sätt inom vården i kommunen?

– Tryggheten och valfriheten ska växa

Även när man blir gammal och sjuk måste man kunna ha ett bra liv. Valmöjligheterna med bostäder inriktade för äldre måste bli bättre. Man måste kunna flytta från sitt hus till en marklägenhet som är anpassad för ett liv på äldre dagar.

När man får hemtjänst för att klara sig så måste man känna de allra flesta som kommer hem och hjälper en med att ordna i hemmet. Antalet olika personer som under en vecka besöker en äldre person måste minska. Det är viktigt att de som jobbar i hemtjänsten både känner de som får besök och att de kan språket de äldre talar. Kommunikationen är viktig för att känna trygghet. Även äldre har rätt att välja hur deras behov skall tas omhand. Därför måste lagen om valfrihet återinföras i kommunen. Den har motarbetats av både de Socialdemokrater som engång införde den, men också av det styre som styr kommunen idag. Valfriheten för äldre i Svalövs kommun måste försvaras.

Vi måste undersöka om det är möjligt att lämna dagens minutjakt i vården och införa ett helt nytt arbetssätt. I stället för att planera scheman på minuten bör man undersöka om det skulle gå att organisera så att vår personal inom vården arbetar mer i team. Man har ett fast team, med en teamledare som får ett visst antal äldre att ta hand om. Sedan får teamet planera detta mera fritt, i förhållande till de beslut avseende vård som har fattats. Teamen får större frihet att planera sitt arbete, de äldre får samma människor i teamet som kommer hem till dem och våra medarbetare får större rådighet över sin arbetssituation. Liberalerna tror att fördelarna med ett nytt arbetssätt kan vara så stora så att det borde undersöka om det är möjligt och vad det skulle kosta.

Vi Liberaler i Svalöv vill:

  • Öka utbudet på bostäder med inriktning mot de äldre.
  • Personer med hemtjänst eller på äldreboende skall veta vem som kommer hem till dem.
  • Språket är viktigt. De äldre måste förstå de som ger dem vård och service. De som ger vård och service måste förstå de som de besöker.
  • Personalen inom hemtjänst och Vård- och omsorg skall ha bra kompetensutveckling för att ge bästa möjliga vård.
  • Återinför Lagen Om Valfrihet inom hemtjänsten. Äldre har också rätt att välja.
  • Sluta jaga minuter vid planeringen av vården.