Se alla

Att ställa om i kommunens ekonomi är livsviktigt

Måndag 6 november 2023

Med stor fasa följer vi alla utvecklingen i vårt land. Varje dag sker nya våldsdåd som med en skrämmande tydlighet visar att den organiserade brottsligheten på riktigt är ett hot mot det öppna och trygga samhället vi älskar.

Fler poliser, hårdare straff och bättre verktyg för polisen är en viktig del av i arbetet, men inte hela lösningen. Vi måste också stoppa inflödet av barn och unga som väljer den kriminella banan. Denna första linjens försvar mot den organiserad brottslighet, det förebyggande arbetet, är utan tvekan ett kommunalt ansvar. Barnomsorg, skola och social förvaltning. Dessa är alla avgörande delar för att förebygga och förhindra unga människors kriminella karriär. Vi, kommunalpolitiker, kan alltså inte referera till staten för att lösa detta, ansvaret är vårt att ta!

Att Liberalerna anser att en bra skola är bästa vaccinationen mot ökad kriminalitet är kanske ingen nyhet. Förutom skolan behöver vi också prioritera barnomsorg, föreningslivet och social förvaltning. En individs utbildning och utveckling är för oss alltid prio 1 men nu är det också avgörande för Sveriges trygghet och säkerhet. Inför kommande budgetprocess blir detta därför Liberalernas högsta prioritering. Vi föreslår ett omfattande omställningsarbetet i Svalövs kommun, för att föra över resurser från administration till skolan. Vi kan inte sitta stilla och se ytterligare neddragningar på skolan när allt färre av Svalövs elever når gymnasiebehörighet. Administration och planarbete måste därför effektiviseras inom hela kommunens verksamhet. De frigjorda resurserna vill Liberalerna i Svalövs kommun rikta till skolan och specifikt till arbetet med ökad måluppfyllelse.

Alla ungas framtid hänger på att detta sker.
Ingen fråga är viktigare!

Torbjörn Ekelund (L), Gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige
Håkan Sträng (L), Ledamot i kommunfullmäktige