Se alla

Vår politik

Din frihet är vår idé

En röst på Liberalerna i Svalövs kommun är en röst på erfarenhet att styra kommunen. Det är en röst som alltid prioriterar skola och förskola, bra stöd till fritid och kultur. Vi önskar nya arbetsmetoder i vården som utgår från individen, tillväxt i hela kommunen och självklart måste alla bidra till kommunens bästa. Näringslivet är hos Liberalerna prioriterat och en självklarhet för en god kommunal ekonomi. Om liberalerna får din röst och ingår i styret av kommunen efter valet så kommer vi fortsätta att arbeta för god kontroll i kommunens ekonomi, politiskt fokus på att undanröja bedrägeri mot våra välfärdssystem, ökad dialog med alla medborgare, ökad transparens inför beslut och större valfrihet även för grupper som idag saknar alternativ att välja mellan.

Kort sagt, friheten ska bli större och stabilare i Svalövs kommun.

Mer liberal politik

I Svalövs kommun måste alla ha friheten att växa, som person och i sin kunskap.  Det är så man får möjlighet att uppleva frihet, friheten att välja.  Om några veckor går vi till val. Då skall vi alla fritt välja vilka som skall företräda oss. Numera tar många denna frihet för given. Men detta är en frihet vi ständigt måste försvara. I Sverige är det ca100 år (1921) sedan kvinnor för första gången fick rösta. Detta efter en lagändring 1919 som genomfördes av den Liberala statsministern Nils Edén efter att liberalerna drivit frågan i ett tiotal år.
När lagen om att omyndigförklara människor togs bort infördes 1989 den allmänna rösträtten. Alla som uppnått åldern 18 år har därefter friheten att välja sina politiska företrädare i Sverige. I andra länder i världen riskerar man att bli skjuten om man ens hävdar att alla människor borde få den friheten. Individens frihet är värd att försvara. Liberalerna är sedan mer än 100 år tillbaka gjort precis det. Liberalerna är ett idéburet parti.

Vi företräder inte någon särskild grupp. Vi företräder inte arbetarna, bönderna, de rika, de religiösa eller någon annan grupp. Vi företräder bara våra idéer om allas lika rätt, demokrati och så stor frihet som möjligt, till så många som möjligt.

Vår politik på lätt svenska